Start > Szkolenia > Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

Forma kształcenia: kurs medyczny, kongres

I.  Sposób organizacji i tryb kształcenia.

II.  Zasady i tryb naboru uczestników.

III.┬á Prawa i obowi─ůzki os├│b uczestnicz─ůcych w kszta┼éceniu.

IV.┬á Zakres obowi─ůzk├│w wyk┼éadowc├│w i innych os├│b prowadz─ůcych nauczanie

teoretyczne i zaj─Öcia praktyczne.

V.  Sposób sprawdzania wyników kształcenia.

VI.  Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia.

VII.┬á Wysoko┼Ť─ç op┼éaty za uczestnictwo w kszta┼éceniu.

VIII.┬á Postanowienia szczeg├│┼éowe – warunki zg┼éoszenia i op┼éaty.

 

 

I. Sposób organizacji i tryb kształcenia

1.┬á Szkolenia s─ů organizowane przez Optident M. Foubert, D. St├│j S. J.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 53-326 Wrocław

2.┬á Firma jest wpisana do rejestru podmiot├│w prowadz─ůcych kszta┼écenie podyplomowe lekarzy przy Dolno┼Ťl─ůskiej Izby Lekarskiej dnia 11.03.2010, nr wpisu 69-000044-001-0001.

3.┬á Szkolenia odbywaj─ů si─Ö na terenie plac├│wek wynaj─Ötych oraz w plac├│wkach firmy Optident.

4.┬á Szkolenia maj─ů charakter wyk┼éad├│w teoretycznych i/lub ─çwicze┼ä praktycznych.

5.┬á Stosowane metody w zale┼╝no┼Ťci od formy kszta┼écenia obejmuj─ů prezentacj─Ö ┬ámultimedialn─ů, wyk┼éad interaktywny, opowie┼Ť─ç metaforyczna, ─çwiczenie ┬áindywidualne, ─çwiczenie w parach.

6.┬á Szkolenia odbywaj─ů si─Ö w trybie stacjonarnym oraz w formie przez Internet e-learning.

7.┬á Dopuszcza si─Ö umieszczanie tre┼Ťci reklamowych w postaci baner├│w, roll-up, stoisk ┬áfirmowych poza sal─ů wyk┼éadow─ů.

 

 

II. Zasady i tryb naboru uczestnik├│w

1.┬á Informacje o szkoleniach publikowane s─ů ┬ám.in. w og├│lnopolskiej prasie fachowej oraz w Internecie w portalach specjalistycznych, w Internecie na stronie optident.pl, kongrescad-cam2020.conrego.com s─ů rozsy┼éane pod adresy z w┼éasnej bazy danych oraz indywidualnie na pro┼Ťb─Ö os├│b zainteresowanych.

2.┬á Zg┼éoszenia przyjmowane s─ů telefonicznie, przez e-mail oraz za po┼Ťrednictwem rejestracji internetowej.

3.┬á Uczestnik otrzymuje wiadomo┼Ť─ç potwierdzaj─ůc─ů szkolenie telefonicznie lub poprzez e-mail.

4.┬á W przypadku du┼╝ego zainteresowania przekraczaj─ůcego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowi─ůzuje kolejno┼Ť─ç zg┼éosze┼ä i wp┼éat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na li┼Ťcie g┼é├│wnej s─ů niezw┼éocznie informowane przez organizatora.

5.┬á Szczeg├│┼éy dotycz─ůce warunk├│w sk┼éadania i przyjmowania zg┼éosze┼ä przedstawione s─ů poni┼╝ej w cz─Ö┼Ťci POSTANOWIENIA SZCZEG├ô┼üOWE: WARUNKI

 

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATY.

III. Prawa i obowi─ůzki os├│b uczestnicz─ůcych w kszta┼éceniu

1. Dost─Öp do kurs├│w medycznych/kongres├│w jest nieograniczony o uczestnictwie w kursie medycznym/kongresie decyduje zg┼éoszenie przyj─Öte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wp┼éat─ů od uczestnika.

2. W przypadku kongresu uczestnik zobowi─ůzany jest do dodatkowego zarejestrowania si─Ö bezpo┼Ťrednio przed kongresem, na wydzielonym stanowisku recepcji.

3. Miejsca na salach szkoleniowych i konferencyjnych nie s─ů numerowane.

4. Po zakończonym kursie medycznym/kongresie uczestnik otrzymuje certyfikat.

5. Szczeg├│┼éy dotycz─ůce przyjmowania i anulowania zg┼éosze┼ä oraz op┼éat podane s─ů poni┼╝ej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEG├ô┼üOWE: WARUNKI ZG┼üOSZENIA I OP┼üATY

6. W sprawach spornych podstaw─Ö stanowi tre┼Ť─ç niniejszego regulaminu, do wgl─ůdu w biurze firmy.

 

 

IV. Zakres obowi─ůzk├│w wyk┼éadowc├│w i innych os├│b prowadz─ůcych kszta┼écenie teoretyczne i zaj─Öcia praktyczne

1. Wyk┼éadowca jest zobowi─ůzany odpowiednio wcze┼Ťniej przed┼éo┼╝y─ç organizatorowi do upublicznienia program kursu medycznego (lub jego modyfikacje), kt├│ry b─Ödzie realizowany w wyznaczonych wsp├│lnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.

2. Wyk┼éadowca jest zobowi─ůzany do dotrzymywania warunk├│w ustale┼ä szczeg├│┼éowych z organizatorem, a po┼Ťrednio z uczestnikami.

3. Wyk┼éadowca jest zobowi─ůzany do punktualno┼Ťci w wyznaczonych i podanych ramach czasowych. 5. Wyk┼éadowca jest zobowi─ůzany do┼éo┼╝y─ç wszelkich stara┼ä, a┼╝eby szkolenie oparte by┼éo na aktualnej wiedzy oraz z poszanowaniem praw autorskich do przedstawianych materia┼é├│w.

6. Wyk┼éadowca jest zobowi─ůzany do przeprowadzenia zaliczenia w wybranej przez siebie formie.

7. Wyk┼éadowca oraz tre┼Ť─ç szkolenia, a tak┼╝e organizator podlegaj─ů ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wype┼énianej przez uczestnik├│w. Wyk┼éadowca oraz tre┼Ť─ç szkolenia podlegaj─ů obserwacji i ocenie kierownika naukowego.

 

 

V. Sposób sprawdzania wyników kształcenia

1. Kursy medyczne przewiduj─ů formalny spos├│b indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy, poprzez przeprowadzenie zaliczenia w formie wybranej i opracowanej przez wyk┼éadowc─Ö.

2. Organizator dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç organizacji kurs├│w medycznych/kongres├│w, kt├│re nie ko┼äcz─ů si─Ö zaliczeniem pisemnym w formie testu. A certyfikat wydawany jest na podstawie uczestnictwa.

 

 

VI. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

1. Kursy medyczne/kongresy wszystkich typ├│w dokumentowane s─ů po zako┼äczeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora.

2. Na certyfikacie wyszczeg├│lniane s─ů nast─Öpuj─ůce informacje:

 • Imi─Ö i nazwisko kursanta,
 • Tytu┼é
 • Data i miejsce
 • Termin
 • Podpis prowadz─ůcego lub z upowa┼╝nienia podpis organizatora
 • Podpis kierownika naukowego
 • Informacje o akredytacji organizatora (m.in. liczba godzin/punkt├│w edukacyjnych)

 

 

VII. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty za uczestnictwo w kszta┼éceniu

1. Op┼éaty za udzia┼é w szkoleniu opracowywane s─ů przez organizatora na podstawie kalkulacji koszt├│w przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Op┼éata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzacj─Ö urz─ůdze┼ä multimedialnych, materia┼éy dydaktyczne, materia┼éy biurowe do prowadzenia notatek, honorarium wyk┼éadowcy).

2. Wysoko┼Ťci op┼éat: zale┼╝y od typu szkolenia ÔÇôceny s─ů podawane przy konkretnym szkoleniu

3. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 

 

VIII. Postanowienia szczeg├│┼éowe – warunki zg┼éoszenia i op┼éaty

1. Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu

a) Dokonane przez Klienta zg┼éoszenie na kurs medyczny/kongres traktowana jest, jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firm─Ö Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. udzia┼éu w kursie medycznym/kongresie. ┬áZg┼éoszenie mo┼╝e nast─ůpi─ç w formie pisemnej (drog─ů elektroniczn─ů, listem, za pomoc─ů formularza rejestracyjnego) lub przez kontakt telefoniczny.

b) Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje ze strony biura firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. ustne lub pisemne potwierdzenie przyj─Öcia rezerwacji wraz z podaniem warunk├│w i informacji dotycz─ůcych zg┼éoszenia na dany kurs medyczny/kongres.

c) Osoba dokonuj─ůca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a tak┼╝e wszystkich zg┼éoszonych w rezerwacji uczestnik├│w. Osoba ta przejmuje odpowiedzialno┼Ť─ç za dotrzymanie warunk├│w rezerwacji oraz zg┼éoszenia przez tych┼╝e uczestnik├│w.

d) Po dokonaniu rezerwacji Klient w formie pisemnej otrzymuje, (je┼Ťli zg┼éoszenia dokonuje bez uprzedniego zapoznania si─Ö ze szczeg├│┼éowymi informacjami organizacyjnymi) mo┼╝liwie niezw┼éocznie wykaz warunk├│w dokonania zap┼éaty za dany kurs medyczny/kongres oraz szczeg├│┼éowe informacje organizacyjne.

 

2.Dokonanie zapłaty za udział w kursie medycznym/kongresie.

a) Klient po otrzymaniu ze strony biura firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. wykazu informacji organizacyjnych zobowi─ůzany jest do dokonania w okre┼Ťlonym terminie stosownej op┼éaty za udzia┼é w kursie medycznym/kongresie, w kwocie lub kwotach wymienionych w tre┼Ťci informacji (powiadomienie ustne lub pisemne, w tym telefoniczne, listowne oraz formularzu rejestracyjnym). Klient zobowi─ůzany jest ui┼Ťci─ç op┼éat─Ö we wskazanym terminie. Wszelkie op┼éaty mog─ů by─ç wnoszone przez Klient├│w w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firm─Ö Optident M. Foubert, D. St├│j S. J.

b) Po dokonaniu pe┼énej op┼éaty za udzia┼é, osoba taka lub osoby zg┼éoszone do udzia┼éu w kursie medycznym/kongresie zostaj─ů umieszczone na li┼Ťcie g┼é├│wnej uczestnik├│w takiego kursu medycznego/kongresu organizowanego przez firm─Ö Optident M. Foubert, D. St├│j S. J.

 

3. Świadczenia, ceny.

a) Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. ma obowi─ůzek na ┼╝yczenie Klienta udost─Öpni─ç materia┼éy informacyjne i/lub reklamowe dotycz─ůce kurs├│w lub program├│w szkoleniowych. Wszelkie informacje wykraczaj─ůce i/lub niezgodne z tre┼Ťci─ů materia┼é├│w informacyjnych sygnowanych przez firm─Ö Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. czy potwierdze┼ä uczestnictwa o ┼Ťwiadczeniu us┼éug przez firm─Ö Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. ┬ás─ů dla niej wi─ů┼╝─ůce.

b) Ceny uczestnictwa w kursach lub programach szkoleniowych przygotowanych i organizowanych przez firm─Ö Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. wyra┼╝one s─ů w PLN.

 

4.Zni┼╝ki.

a) Rodzaje i wysoko┼Ťci zni┼╝ek okre┼Ťlane mog─ů by─ç we wszystkich materia┼éach informacyjnych i reklamowych przygotowanych i sygnowanych znakiem firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. Rodzaj i wysoko┼Ť─ç zni┼╝ek musi by─ç ka┼╝dorazowo og┼éoszony osobno dla danego kursu medycznego/kongresu.

b) Zni┼╝ki dotycz─ů uczestnictwa wi─Ökszej liczby uczestnik├│w z jednej plac├│wki ustalane s─ů indywidualnie. Rodzaj i wysoko┼Ť─ç zni┼╝ek regulowane s─ů osobn─ů umow─ů pomi─Ödzy firm─ů Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. organizatorem, a klientem.

 

5.Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zast─Öpcze.

a) Przed rozpocz─Öciem szkolenia/kursu z oferty firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. Klienci maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zrezygnowania z udzia┼éu w danym kursie medycznym/kongresie. O┼Ťwiadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim oraz os├│b przez niego zg┼éoszonych zobowi─ůzany jest dokona─ç w formie pisemnej (drog─ů elektroniczn─ů, listem lub faksem), nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie do 21 dni przed dat─ů rozpocz─Öcia kursu medycznego/kongresu. W przypadku szkole┼ä przez Internet Klienci maj─ů 3 dni od daty zg┼éoszenia na rezygnacj─Ö z udzia┼éu. Dat─ů z┼éo┼╝enia rezygnacji jest dzie┼ä jej wp┼éyni─Öcia do biura firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J.

b) Brak pisemnej rezygnacji organizator traktuje jako podtrzymanie.

c) Je┼╝eli Klient lub osoba/osoby zg┼éoszone przez Klienta, kt├│re dokona┼éy zg┼éoszenia uczestnictwa w kursie firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. poprzez wype┼énienie formularza zg┼éoszeniowego -zrezygnuj─ů z uczestnictwa w kursie lub programie, b─ůd┼║ nie rozpoczn─ů udzia┼éu z powod├│w niezale┼╝nych od firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J., obowi─ůzani s─ů pokry─ç koszty rezygnacji w wysoko┼Ťci ustalonej w formie rycza┼étu i na zasadach okre┼Ťlonych w punkcie 5.d.

d) Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie medycznym/kongresie przygotowanym i zorganizowanym prze firm─Ö Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. na osob─Ö

┬Ě Od 21 do 8 dnia 85% ceny;

┬Ě 7 dni przed terminem 100% ceny

e) Na ┼╝yczenie Klienta – w miar─Ö dost─Öpno┼Ťci miejsc istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç “zmiany umowy ÔÇô zg┼éoszeniaÔÇŁ w zakresie terminu, miejsca czy tematu kursu, je┼╝eli zmiana ta zostanie zg┼éoszona do biura firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. w terminie nie kr├│tszym ni┼╝ 7 dni przed danym kursem lub programem szkoleniowych z oferty Optident M. Foubert, D. St├│j S. J.

f) Pod poj─Öciem “zmiany umowy – zg┼éoszenia” rozumie si─Ö zmian─Ö terminu i miejsca uczestnictwa w kursie. Do chwili rozpocz─Öcia kursu Klient ma prawo wskaza─ç lub przenie┼Ť─ç na osob─Ö trzeci─ů prawa i obowi─ůzki wynikaj─ůce z powy┼╝szych warunk├│w i regulaminu. Klient ka┼╝dorazowo zobowi─ůzany jest poinformowa─ç o tym biuro firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. Wszelkie op┼éaty manipulacyjne zwi─ůzane z rezygnacj─ů i zmian─ů warunk├│w uczestnictwa ze strony Klienta lub os├│b wskazanych przez Klienta s─ů egzekwowane natychmiastowo i le┼╝─ů o stronie klienta.

 

6.Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kurs├│w i program├│w szkoleniowych. Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. ma prawo rozwi─ůzania umowy o zorganizowanie kursu medycznego konferencji lub programu szkoleniowego przez z┼éo┼╝enie Klientowi stosownego o┼Ťwiadczenia na pi┼Ťmie, je┼╝eli:

a) Wymagana lub okre┼Ťlona przez Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. liczba uczestnik├│w nie zostanie osi─ůgni─Öta

b) Nast─ůpi┼éo zdarzenie nosz─ůce cechy si┼éy wy┼╝szej.

 

7.Odpowiedzialno┼Ť─ç.

a) Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. zobowi─ůzuje si─Ö zrealizowa─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych z zachowaniem nale┼╝ytej staranno┼Ťci z uwzgl─Ödnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie dzia┼éalno┼Ťci.

b) Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za:

 • Nale┼╝yte przygotowanie i zorganizowanie kursu medycznego/konferencji lub programu;
 • Odpowiednie i nale┼╝yte wykonanie tre┼Ťci ustalonych i uzgodnionych w umowie;
 • Zgodno┼Ťci wszystkich wykonanych ┼Ťwiadcze┼ä z opisem zawartym w informacjach, materia┼éach reklamowych dotycz─ůcych kurs├│w lub program├│w szkoleniowych firmy Optident M. Foubert, D. St├│j S. J.

c) Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

 

8.Postanowienia og├│lne.

a) W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj─ů przepisy Kodeksu Cywilnego.

b) Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 10 kwietnia 2010r.

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

W zwi─ůzku z wej┼Ťciem w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.┬á w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE┬á┬á┬á ( Og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych ) zwane dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegn─ů europejskie i krajowe normy dotycz─ůce ochrony danych osobowych. Z uwagi na to firma Optident M. Foubert, D. St├│j S. J. (dalej ÔÇ×OptidentÔÇŁ), podj─Ö┼éa kroki maj─ůce na celu dostosowanie si─Ö do nowych wymog├│w i zapewnienie w┼éa┼Ťciwej ochrony Pa┼ästwa danych osobowych, zgodnie z nowymi przepisami.

Firma Optident dok┼éada nale┼╝ytej staranno┼Ťci, aby w┼éa┼Ťciwie zabezpieczy─ç Pa┼ästwa dane w procesie realizacji um├│w zwi─ůzanych ze sprzeda┼╝─ů urz─ůdze┼ä oraz sprz─Ötu, obs┼éug─ů procedury reklamacyjnej, realizacj─ů gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu, a tak┼╝e przekazywa─ç wszystkim osobom, kt├│rych dane osobowe przetwarza, wyczerpuj─ůce informacje o zakresie i sposobie ich przetwarzania.

Prosimy o zapoznanie si─Ö ze szczeg├│┼éami dotycz─ůcymi przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych przez firm─Ö Optident.

 

Więcej informacji znajduje się z zakładce RODO.

miejce na newsletter
0
  Podgl─ůd koszyka
  Koszyk jest pustyWr├│─ç do sklepu
  Right Menu Icon