PAKIET: Przegląd techniczny + testy specjalistyczne aparatów RTG

1200,00 1900,00  brutto

PRZEGLĄDY TECHNICZNE APARATÓW RTG STOMATOLOGICZNYCH

Przeglądy techniczne Optident Carestream są wykonywane przez wykwalifikowany personel przy użyciu najwyższej jakości sprzętu kontrolno-pomiarowego. Inżynierowie posiadają certyfikację Kodak Carestream będącą wynikiem wielu szkoleń w kraju i za granicą.

Zgodnie z zaleceniami producenta – przegląd techniczny aparatu RTG powinien być wykonany raz w roku.

Przegląd techniczny obejmuje kontrolę oraz wyrównanie układów mechanicznych i elektornicznych aparatu oraz kalibrację sprzętu. W przypadku radiowizjografii i aparatów pano/ceph/tomo, kalibracja zawiera usługę informatyczną polegającą na optymalizacji oprogramowania (aktualizacja do najnowszej wersji) i sprawdzeniu konfiguracji sieciowej. Regularne wykonywanie przeglądu technicznego z dużym prawdopodobieństwem diagnozuje i zapobiega ewentualnym kosztownym serwisom związanym ze zużyciem części składowych aparatu. Korzyści wynikające z kalibracji to dłuższa żywotność aparatu, zmniejszenie liczby nieplanowanych napraw, niższe koszty konserwacji oraz wyższa jakość obrazów diagnostycznych mających wpływ na jakość pracy lekarza i bezpieczeństwo pracy.

Usługa obejmuje użycie dedykowanych fantomów kalibracyjnych. Czas wykonania kalibracji to ok. 1 h (aparat punktowy RTG)  oraz 3 h (panorama/cefalo/tomograf).

 

TESTY SPECJALISTYCZNE APARATÓW RTG STOMATOLOGICZNYCH

Zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony radiologicznej wszystkie przedmioty opieki zdrowotnej, w tym gabinety i kliniki stomatologiczne stosujące promieniowanie jonizujące do celów medycznych są zobowiązane do wykonywania testów specjalistycznych w następujących odstępach czasowych:

  • aparaty do zdjęć wewnątrzustnych (punktowych) – co najmniej raz na 24 miesiące
  • aparaty do zdjęć panoramicznych / cefalometrycznych – co najmniej raz na 12 miesięcy
  • tomografy wiązki stożkowej (CBCT) – co najmniej raz na 12 miesiące

Testy specjalistyczne wykonywane są zgodnie z zakresem akredytacji AB1675 (wykaz metod stosowanych przez laboratorium znajduje się na stronie www.optident.pl). Zakup usługi testów specjalistycznych przez sklep internetowy Optident uruchamia procedurę zgodną z zapisami akredytacji. Wybór oferty nie jest jednoznaczny z bezpośrednim zakupem. Specjalista skontaktuje się w celu ustalenia terminu i szczegółów.

Wyczyść