Dni
Godzin
Minut
Sekund

KONGRES STARTUJE ZA:

ZAREJESTRUJ SIĘ

HARMONOGRAM KONGRESU CAD/CAM 2022

piątek, 04.03.2022

14:00 - 14:20 Oficjalne rozpoczęcie

14:20 - 15:20 dr Henriette Lerner

Wysokoestetyczne rekonstrukcje pełnego łuku wykonane w całkowicie cyfrowym protokole

15:20 - 15:45 przerwa kawowa

15:45 - 16:30 dr Francesco Mangano

Skaner wewnątrzustny w pełnołukowych uzupełnieniach implantologicznych i protetycznych

16:30 - 17:30 dr Grzegorz Wasiluk

Cyfrowe planowanie prac implantologicznych oraz współpraca z laboratorium protetycznym

17:30 - 18:00 Panel dyskusyjny

dr Henriette Lerner, dr Francesco Mangano, dr Paweł Paszkiewicz, dr Grzegorz Wasiluk , dr n. med. Adam Ziemlewski

20:00 – 01:00 Gala Cyfrowej Stomatologii

sobota, 05.03.2022

9.00-9.45 tech. dent. specjalista CAD/CAM Wiktoria Krąpiec, mgr inż. Iwo Rutański

Skaner wewnątrzustny w implantoprotetyce w połączeniu z tomografią CBCT. Technologiczne i programowe nowości.

10.00-10.45 dr n. med. Marek Milcarz

Szablony implantologiczne. Planowanie i wykonywanie szablonów. Znaczenie integracji danych klinicznychw jednym ekosystemie.

10.45-11.00 Przerwa

11.00- 12.00 dr Paweł Paszkiewicz

Skanuj, Planuj, Bądź digital.

12.00-12.30 dr Kiryl Kirylow

Odbudowa protetyczna mała i duża z wykorzystaniem skanerów wewnątrzustnych.

12.30–13.00 Panel dyskusyjny moderowany przez dr Adama Ziemlewskiego

Wpływ cyfrowej technologii na diagnostykę, komunikację i leczenie pacjenta.

dr Paweł Paszkiewicz, dr n. med. Marek Milcarz, lek. dent. Agnieszka Kulik,

dr n. med. Marek Milcarz, dr Grzegorz Wasiluk

13.00-13.30 Przerwa

13.30–14.30 lek. dent. Marcin Joniec

Diagnostyka oraz planowanie kompleksowego leczenia funkcjonalno-estetycznego z uwzględnieniem najnowszych technologii obrazowania CBCT

14.30-15.30 Lunch

15.30-16.30 lek. dent. Agnieszka Kulik

Piękny uśmiech z wykorzystaniem najnowszych technologii w gabinecie

16.30-17.00 Przerwa

17.00-18.00 lek. dent. Kamil Szewczyk

Cyfrowa implantoprotetyka i ortodoncja z uwzględnieniem szablonów i drukarek 3D

SESJA PRZEDKONGRESOWA

piątek, 04.03.2022

10.00-13.00 lek. dent. Paweł Szuba-Paszkiewicz, spec. CAD/CAM mgr Zbigniew Sowiński

Praktyczne triki cyfrowej protetyki

10.00- 13.00 Zbigniew Bartosik

Nawigacja implantologiczna – możliwości wykorzystania CBCT oraz skanerów wewnątrzustnych w planowaniu implantologicznym i chirurgicznym

10.00-13.00 Daniel Dulian

Możliwości druku 3D w stomatologii - praca i przygotowywanie szablonów chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych

10.00-13.00 ekspert Carestream mgr inż. Iwo Rutański

Kurs praktyczny oprogramowania CS 3D

tech. dent. Zbigniew Bartosik

W zawodzie od ponad 10 lat. Od początku związany z pracami estetycznymi oraz pracami na implantach. Pracował z różnym oprogramowaniem do planowania implantologicznego od roku 2013. Dlatego posiada unikatową wiedzę i umiejętności pracy w środowiskach programowych wykorzystujących obrazowania z aparatów tomografii stożkowej oraz spiralnej. Dodatkowa znajomość środowiska CAD/CAM pozwala na połączenie umiejętności czytania badań CBCT oraz skanów pacjenta. Współpracował z takimi firmami jak Ortolab, Natrodent, Dentiq Guide. Prowadzi szkolenia z zakresu planowania implantologicznego dla Lekarzy stomatologów, jak również techników dentystycznych. Założyciel firmy specjalizującej się w przygotowywaniu planów leczenia dla lekarzy implantologów wykorzystujących szablony implantologiczne do wprowadzenia implantów w kość pacjenta. Specjalista do spraw druku 3D w stomatologii. Począwszy od prostych urządzeń filamentowych, przez najbardziej skomplikowane spieki laserowe jak i druk typu multi bądź polijet.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Wirtualizacja procesów technologicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od wielu lat zawodowo i prywatnie związany jest z branżą medyczną. Swoje zamiłowanie do wirtualnych technologii przenosi w świat nowoczesnej stomatologii. Prowadzi warsztaty ze stomatologii cyfrowej w praktyce.

Daniel Dulian


WYKŁADOWCY KONGRESU CAD/CAM

Założycielka i dyrektorka HL Dentclinic i Akademii w Baden-Baden w Niemczech, akademickiej placówki klinicznej, dydaktycznej i badawczej Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.Była prezeska Digital Dentistry Society International (DDS).Członkini Zarządu i Ekspert DGOI (Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Jamy Ustnej) oraz Członkini Zarządu Towarzystwa Stomatologii Cyfrowej.Doradczyni w 4 czasopismach naukowych, autorka licznych artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, które szczegółowo omawiają: estetykę w implantologii, zabiegi przeszczepów, nauki o biomateriałach i technologie cyfrowe .Specjalizacja dr Lernera obejmuje badania kliniczne, zaawansowane techniki w technologiach cyfrowych, złożone przypadki implantologiczne, badania biomateriałów do augmentacji tkanek miękkich i twardych, estetykę implantów oraz okluzję w pełnej rehabilitacji jamy ustnej.

Absolwent Uniwersytetu w Mediolanie. Po studiach podyplomowych w Sao Paulo został instruktorem klinicznym. Po tym doświadczeniu intensywnie pracował w dziedzinie Protetyki Implantologicznej i Stomatologii Cyfrowej.Założył i koordynował pierwsze na świecie dwuletnie studia magisterskie z zakresu stomatologii cyfrowej na Uniwersytecie Varese (Włochy) w latach 2015-2018. W 2016 roku obronił doktorat w dziedzinie biotechnologii, nauk biologicznych i technik chirurgicznych na Wydziale Nauk Chirurgicznych i Morfologicznych Uniwersytetu Varese (Włochy). Od 2018 roku jest wykładowcą na I Państwowym Uniwersytecie Medycznym im. Sechenowa w Moskwie, Rosja.Jest członkiem International College of Dentists oraz założycielem i członkiem zarządu międzynarodowego Digital Dentistry Society (DDS).Autor 105 publikacji naukowych, oraz współautor 2 książek o implantologii i implantologii sterowanej. Prowadzi prywatną praktykę w Gravedona, Como we Włoszech, wraz z prof. Carlo Mangano, swoim wujem i mentorem, gdzie założyli Studio Mangano Education, centrum specjalizujące się w edukacji i kursach z zakresu Stomatologii Cyfrowej.

dr Henriette Lerner

dr Francesco Mangano

dr n. med.

Grzegorz Wasiluk

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz były pracownik Katedry i Zakładu Protetyki i Implantoprotetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku broniąc rozprawy pt. „Ocena obecności cementu na koronach i łącznikach indywidualnych wykonywanych w technologii CAD/CAM”. Od wielu lat jest Aktywnym Członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, a od 2019 roku piastuje stanowisko Prezydenta tej elitarnej organizacji. Ponadto jest współzałożycielem High End Dentistry, platformy edukacyjnej, prowadzącej szkolenia podyplomowe z protetyki i implantoprotetyki. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, ukierunkowanych na rozwiązania CAD/CAM, stosowanych w protetyce i implantoprotetyce. Od wielu lat prowadzi prelekcje i szkolenia w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Ukraina, Serbia). Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz na University of North Carolina (USA), uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje na University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr John’a Kois’a w Seattle (USA). Każdego roku uczestniczy czynnie w konferencjach i kongresach, prezentując swoje osiągnięcia kliniczne w formie wykładów i plakatów (m.in. EAO 2015, 2016, 2017, PEERS, BAAD).

lek. dent. Paweł Szuba-Paszkiewicz

Absolwent Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Autor m.in. innowacyjnych, cyfrowych technik pracy, metod pobierania wycisków (DiaC-Traction), cyfrowego projektowania uśmiechu SDP, czy minimalnie inwazyjnych metod rekonstrukcji uśmiechu. Konsultant oraz wykładowca firm Tokuyama, Carestream Dental, Harvard Dental, Lasotronix,Cerkamed.

dr n. med.

Adam Ziemlewski

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Certyfikowany implantolog OSIS-EDI. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z pierwszą lokatą na roku, stypendysta Guy’s and St. Thomas’s Medical and Dental School w Londynie. Jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej jako implantolog stomatologiczny. Zajmuje się leczeniem chirurgicznym wad szkieletu twarzy – chirurgią ortognatyczną i rekonstrukcyjną. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej.

dr n. med.

Marek Milcarz

Ukończył kierunek lekarsko-dentystyczny na Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2003 r. z powodzeniem prowadzi Klinikę Dental House w Łukowie. Niestrudzony w poszukiwaniu rozwiązań najlepszych z możliwych. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz w metamorfozach uśmiechu. W naszej klinice zajmuje się skomplikowanymi operacjami. Przeprowadza specjalistyczne zabiegi implantologiczne. Notoryczny uczestnik licznych kursów, konferencji i sympozjów w Polsce i za granicą – szczególnie poświęconych implantologii. Aktywny członek wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych.

tech. dent. specjalista CAD/CAM Wiktoria Krąpiec

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na wydziale lekarsko-dentystycznym, kier. Techniki Dentystyczne. Specjalista CAD/CAM w firmie Optident. Stale rozwija swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i konferencjach stomatologicznych. Wspiera lekarzy podczas pracy z systemami CAD/CAM podczas planowania oraz prowadzenia konsultacji w późniejszych etapach leczenia.

lek. dent.

Kiryl Kirylov

Ukończył Medyczny Uniwersytet Plovdiv w Bułgarii. Pierwszą pracownię protetyczną założył w 1989 r. W 1999 r. zaczął pracę z ceramiką. Żeby usprawnić pracę stomatologa i technika w 2010 r. rozpoczął przygodę ze stomatologią cyfrową
i systemami CAD/CAM. Dzisiaj z małżonką i córką prowadzi gabinety stomatologiczne i pracownie protetyczne w Zielonej górze i Krośnie Odrzańskim, wyposażone w systemy CAD/CAM.

lek. dent. Marcin Joniec

Absolwent Wydziału Stomatologii PAM w Szczecinie. Założyciel i kierownik Centrum Stomatologii Rodzinnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE), Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI), The International Congress of Oral Implantologists (ICOI). Uczestniczy regularnie w kursach w kraju i za granicą m.in. New York University, Uniwersytet Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, implantologii, protetyce i endodoncji mikroskopowej. W roku 2008 uzyskał Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego potwierdzający umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej. W 2009 roku dr Joniec ukończył podyplomowe Curriculum Implantologii w klinice Implantologii Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie. W 2010 roku dr Joniec ukończył tygodniowe praktyczne szkolenie z zaawansowanych technik implantologicznych w klinice implantologii Uniwersytetu Stomatologii w Phnom Penh. W 2015 roku ukończył studia podyplomowe Mediterranean Prosthodontic Institute zakończone egzaminem na wydziale Implantoprotetyki University of North Carolina USA. W 2016 dr Marcin Joniec rozpoczął prestiżowe studia w The Dawson Academy, oraz curriculum z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i implantologii w Kois Center w Seattle USA.

lek. dent. Agnieszka Kulik

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu oraz właścicielka gabinetu stomatologicznego – Exclusive Dental Studio. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce i ortodoncji. Jej specjalnością jest przygotowanie holistycznego planu leczenia dla Pacjenta. Jest członkiem EAO Eurasian Assiociation of orthodontist oraz członkiem aktywnym AES (American Equilibration Society). Jest certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej i należy do Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Jako jedyna w Polsce wraz z zespołem Exclusive Dental Studio projektuje w 100% cyfrowo naturalne uśmiechy wykorzystując Bibliotekę Zębów Naturalnych.

lek. dent.

Kamil Szewczyk

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Rok po ukończeniu studiów otworzył własny gabinet stomatologiczny. Jego specjalnością jest chirurgia stomatologiczna i implantologia, wykonywana również przy użyciu osocza bogatopłytkowego. Opracował autorską metodę atraumatycznego zakładania implantów zębowych, dzięki której proces gojenia pozabiegowego jest szybszy i łagodniejszy dla Pacjenta. Należy do International Team for Implantology – ITI, PSI Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, ICOI International Congresof Oral Implantology, DGOI Deutche Gesellschaft fur Orale Implantologie. Ukończył wiele specjalistycznych kursów z zakresu chirurgii i implantologii w kraju i za granicą.

CENNIK

CENA


Kongres CAD/CAM

Gala Cyfrowej Stomatologii

Cena wczesnej rejestracji do 20.12.2021

Cena po 20.12.2021

Cena za osobę

890

1250 zł

200 zł

SESJA PRZEDKONGRESOWA

500 zł


300 zł500 zł


200 zł

ZAPISY

Marta Zielińska, tel. 605 036 301 lub 71 308 41 44, mzielinska@optident.pl500 zł300 zł

500 zł
200 zł

ZAREJESTRUJ SIĘ

LUB

lek. dent. Paweł Szuba-Paszkiewicz, spec. CAD/CAM mgr Zbigniew Sowiński

Praktyczne triki cyfrowej protetyki

ekspert Carestream mgr inż. Iwo Rutański

Kurs praktyczny oprogramowania CS 3D

Zbigniew Bartosik

Nawigacja implantologiczna – możliwości wykorzystania CBCT

oraz skanerów wewnątrzustnych w planowaniu implantologicznym i chirurgicznym

Daniel Dulian

Możliwości druku 3D w stomatologii - praca i przygotowywanie

szablonów chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych.

lek. dent. Paweł Szuba-Paszkiewicz, spec. CAD/CAM mgr Zbigniew Sowiński

Praktyczne triki cyfrowej protetyki


ekspert Carestream mgr inż. Iwo Rutański

Kurs praktyczny oprogramowania CS 3D


Zbigniew Bartosik

Nawigacja implantologiczna – możliwości wykorzystania CBCT oraz skanerów wewnątrzustnych w planowaniu implantologicznym i chirurgicznym


Maciej Broś

Druk 3D w implantologii – jak przygotować model do druku

NOCLEGI

Uczestnikom Kongresu CAD/CAM 2022 przysługuje zniżka na noclegi w hotelu Warszawianka w Jachrance (hotel kongresowy), na hasło „Optident”.

Kontakt: rezerwacja@warszawianka.pl